پوستر فیلم  نون خ

نون خ

Noon Khe

سریالایرانی
.1ساعت و3دقیقه
سریال «نون خ» داستان «نورالدین خانزاده» است که صاحب یک کارگاه فرآوری تخمه آفتاب‌ گردان است. وی تخمه کشاورزان هم محلی خود را به فردی در تهران به نام «م...

عوامل سازنده سریال نون خ

سعید آقاخانی
مهدی فرجی
امیر وفایی
صادق آزمند
ادریس قادری

درباره سریال نون خ

سریال «نون خ» داستان «نورالدین خانزاده» است که صاحب یک کارگاه فرآوری تخمه آفتاب‌ گردان است. وی تخمه کشاورزان هم محلی خود را به فردی در تهران به نام «میرزایی» می دهد تا در ترکیه بفروشد. اما «میرزایی» فوت می کند و «نورالدین» می ماند و بدهی به کشاورزان.