پوستر فیلم  تماس

تماس

Contact

انیمیشنانگلیسی
.7دقیقه
انیمیشن کوتاه «تماس» درباره فضانورد تنهایی است که در یک سیاره دور دست گیر افتاده و برای ارتباط با زمین سیگنال ‌هایی را می‌ فرستد تا بتواند از مرگ نجات...

عوامل سازنده انیمیشن تماس

Katy Wang
Ambrose Yu

درباره انیمیشن تماس

انیمیشن کوتاه «تماس» درباره فضانورد تنهایی است که در یک سیاره دور دست گیر افتاده و برای ارتباط با زمین سیگنال ‌هایی را می‌ فرستد تا بتواند از مرگ نجات پیدا کند.