ناموجود

چهارشنبه خون به پا می شودOn Wednesday Be Blood There Will

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  چهارشنبه خون به پا می شود

کارگردان: حماسه پارسا

محصولایران

ارس با همراهی خواهر و دوستانش، مشتری‌ها و کارکنان یک صرافی را به گروگان می‌گیرد و در مقابل از پلیس می‌خواهد دوست در آستانه‌ی اعدامش را آزاد کنند....

فیلم‌های پیشنهادی