پوستر فیلم  نسیم حیات

نسیم حیات

سریالایرانی
.28دقیقه
مستند «نسیم حیات» روایت گر مقاومت مردم لبنان علیه اشغال گران رژیم صهیونیستی در طی جنگ سی و سه روزه است، این مستند بیان گر شجاعت و رشادت و همدلی مردمی با دستان خالی در برابر لشکری تا دندان مسلح است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال نسیم حیات

سید سلیم غفوری
محمد صراف

خلاصه محتوا

مستند «نسیم حیات» روایت گر مقاومت مردم لبنان علیه اشغال گران رژیم صهیونیستی در طی جنگ سی و سه روزه است، این مستند بیان گر شجاعت و رشادت و همدلی مردمی با دستان خالی در برابر لشکری تا دندان مسلح است.