پوستر فیلم  نسیم حیات

نسیم حیات

Nasime Hayat

سریالایرانی
.28دقیقه
مستند «نسیم حیات» روایت گر مقاومت مردم لبنان علیه اشغال گران رژیم صهیونیستی در طی جنگ سی و سه روزه است، این مستند بیان گر شجاعت و رشادت و همدلی مردمی ...

تصاویر و جزییات سریال نسیم حیات

 سریال نسیم حیات
 سریال نسیم حیات
 سریال نسیم حیات
 سریال نسیم حیات
 سریال نسیم حیات

عوامل سازنده سریال نسیم حیات

سید سلیم غفوری
محمد صراف

درباره سریال نسیم حیات

مستند «نسیم حیات» روایت گر مقاومت مردم لبنان علیه اشغال گران رژیم صهیونیستی در طی جنگ سی و سه روزه است، این مستند بیان گر شجاعت و رشادت و همدلی مردمی با دستان خالی در برابر لشکری تا دندان مسلح است.