هاچ زنبور عسلThe Great Adventure Of Hutch The Honeybee

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  هاچ زنبور عسل

کارگردان: Ippei Kuri

محصولژاپن
هاچ به همراه دوستانش به دنبال مادر خود می گردد، چون زنبور های قرمز در یک حملۀ غافلگیر کننده ملکه را ربوده اند. در این میان هاچ با حشرات زیادی دوست می شود. او حتی در یک شهر، دوستی به نام اِمی پیدا می کند. اِمی دختری بسیار مهربان و خوش قلب است و زبان حشرات را می فهمد.
Tatsuo Yoshida
فیلم‌های پیشنهادی