پوستر فیلم  لحظه گرگ و میش

لحظه گرگ و میش

Twilight Moment

سریالایرانی
.56دقیقه
فیلم «لحظه گرگ و میش» داستان فراز و فرود خانواده‌ «وحدت» در طول سه دهه با محوریت زندگی «یاسمن» تنها دختر خانواده است که با حوادث گوناگونی همچون جنگ، ت...

تصاویر و جزییات سریال لحظه گرگ و میش

 سریال لحظه گرگ و میش
 سریال لحظه گرگ و میش
 سریال لحظه گرگ و میش
 سریال لحظه گرگ و میش
 سریال لحظه گرگ و میش

عوامل سازنده سریال لحظه گرگ و میش

درباره سریال لحظه گرگ و میش

فیلم «لحظه گرگ و میش» داستان فراز و فرود خانواده‌ «وحدت» در طول سه دهه با محوریت زندگی «یاسمن» تنها دختر خانواده است که با حوادث گوناگونی همچون جنگ، تحولات اقتصادی و اجتماعی و… از دهه ۶۰ آغاز و در زمان معاصر پایان می یابد.