پوستر فیلم  غلامعلی

غلامعلی

مستندایرانی
.25دقیقه
مستند «غلامعلی» داستان طلبه جوانی است که در آستانه ازدواج به سر می برد اما به خاطر شیوع ویروس «کرونا» با مشکلات زیاد مواجه شده است.

عوامل سازنده مستند غلامعلی

مصطفی فتاحی
سعید صفار
مصطفی فتاحی

خلاصه محتوا

مستند «غلامعلی» داستان طلبه جوانی است که در آستانه ازدواج به سر می برد اما به خاطر شیوع ویروس «کرونا» با مشکلات زیاد مواجه شده است.