پوستر فیلم  غلامعلی

غلامعلی

Gholamali

مستندایرانی
.25دقیقه
مستند «غلامعلی» داستان طلبه جوانی است که در آستانه ازدواج به سر می برد اما به خاطر شیوع ویروس «کرونا» با مشکلات زیاد مواجه شده است.

عوامل سازنده مستند غلامعلی

مصطفی فتاحی
سعید صفار
مصطفی فتاحی

درباره مستند غلامعلی

مستند «غلامعلی» داستان طلبه جوانی است که در آستانه ازدواج به سر می برد اما به خاطر شیوع ویروس «کرونا» با مشکلات زیاد مواجه شده است.