باز هم ساک سفرت را خودم میبندمAgain, I Close Your Travel Bag Myself

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  باز هم ساک سفرت را خودم میبندم

کارگردان: مسعود دهنوی

محصولایران
فیلم کوتاه «باز هم ساک سفرت را خودم میبندم» درباره یکی از مدافعین حرم است که به سوریه اعزام شده. همسرش که از طرفی دلتنگی و تنهایی، و از طرف دیگر نقدهای جامعه او را آزار م...