ناموجود

جدال در تاسوکی‏Conflict in Tasooki‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  جدال در تاسوکی

کارگردان: فرامرز قریبیان

محصولایران
علی، معلم جوان به یکی از روستاهای پرت افتادهٔ سیستان می‌رود تا با یاری اهالی در آن جا مدرسه بسازد. او از همان ابتدا با مخالفت ببرک خان، قاچاقچی شروری که مخالف با سواد شدن اهالی است، رو به رو می‌شود...
فیلم‌های پیشنهادی