پوستر فیلم  هنگامی که چراغ خاموش می ‌شود

هنگامی که چراغ خاموش می ‌شود

.1ساعت و49دقیقه
فیلم «هنگامی که چراغ خاموش می ‌شود» درباره چند آتش نشان هنگ کنگ است که در یکی از عملیات های خود با شعله های آتش خارج از کنترل مبارزه می کنند تا شهر را از آتش سوزی کامل نجات دهند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم هنگامی که چراغ خاموش می ‌شود

Chi-Kin Kwok
David Chan
Matthew HuiHoi Wong

خلاصه محتوا

فیلم «هنگامی که چراغ خاموش می ‌شود» درباره چند آتش نشان هنگ کنگ است که در یکی از عملیات های خود با شعله های آتش خارج از کنترل مبارزه می کنند تا شهر را از آتش سوزی کامل نجات دهند.