آینه بغل
بستن
پوستر فیلم  آینه بغل

آینه بغل

فیلمایرانی
.1ساعت و39دقیقه
فیلم «آینه بغل» داستان جوانی به نام «مرتضی» است که در گاراژی کار می کند. او در سالگرد نامزدی اش، ماشینی مدل بالا را از گاراژ می دزدد تا یک شب هم که شده زندگی اعیانی را تجربه کند. اما بر اثر اتفاقاتی وارد ماجراهای جدیدی می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم آینه بغل

خلاصه محتوا

فیلم «آینه بغل» داستان جوانی به نام «مرتضی» است که در گاراژی کار می کند. او در سالگرد نامزدی اش، ماشینی مدل بالا را از گاراژ می دزدد تا یک شب هم که شده زندگی اعیانی را تجربه کند. اما بر اثر اتفاقاتی وارد ماجراهای جدیدی می شود.