پوستر فیلم  یک مشت پر عقاب

یک مشت پر عقاب

سریالایرانی
.45دقیقه
سریال «یک مشت پر عقاب» داستان خانواده ای از طبقه‌ متوسط را روايت می كند كه سرنوشت هركدام از اعضای آن به نوعی با قسمتی از وقايع انقلاب گره می خورد. «امیرحسین» پسر این خانواده، فارغ التحصیل مهندسی نفت و در حال گذراندن خدمت وظیفه است که متوجه سکته پدرش «مهندس دانشور» در اثر حادثه خودکشی خواهر دوقلویش «مهشید» می شود و به تهران می رود. پس از اتمام مراسم خاکسپاری خواهرش، درست در شبی ...
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال یک مشت پر عقاب

اصغر هاشمی
بهروز خوش رزم

خلاصه محتوا

سریال «یک مشت پر عقاب» داستان خانواده ای از طبقه‌ متوسط را روايت می كند كه سرنوشت هركدام از اعضای آن به نوعی با قسمتی از وقايع انقلاب گره می خورد. «امیرحسین» پسر این خانواده، فارغ التحصیل مهندسی نفت و در حال گذراندن خدمت وظیفه است که متوجه سکته پدرش «مهندس دانشور» در اثر حادثه خودکشی خواهر دوقلویش «مهشید» می شود و به تهران می رود. پس از اتمام مراسم خاکسپاری خواهرش، درست در شبی به تبریز برمی گردد که همان روز مردم تبریز طی اقدامی اعتراضی دفتر «حزب رستاخیز» را به آتش کشیده اند.