ناموجود

نیازThe Need

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  نیاز

محصولایران
در مورد نوجوانی به نام علی است که پس از مرگ پدرش، تصمیم می‌ گیرد نان‌ آور خانه شود. علی پس از چند روز در چاپخانه‌ ای مشغول به کار می‌ شود. همزمان نوجوان دیگری به نام رضا نیز برای همان کار وارد چاپخانه می‌ شود. با وجود درگیری‌ های اولیه بین آن دو، به تدریج بین آنها پیوند عاطفی برقرار می‌ شود...
فیلم‌های پیشنهادی