پوستر فیلم  یوسف قم عزیز تایلند

یوسف قم عزیز تایلند

Yoosofe Ghom Azize Tailand

سریالایرانی
.40دقیقه
مستند «یوسف قم عزیز تایلند» روایتی است از قم تا تایلند.گذری بر مسیر مسافرت «شیخ احمد» و تاثیراتی که این عالم برجسته بر روی مردم این نقطه از کره زمین گ...

تصاویر و جزییات سریال یوسف قم عزیز تایلند

 سریال یوسف قم عزیز تایلند
 سریال یوسف قم عزیز تایلند
 سریال یوسف قم عزیز تایلند
 سریال یوسف قم عزیز تایلند
 سریال یوسف قم عزیز تایلند

عوامل سازنده سریال یوسف قم عزیز تایلند

مجتبی رضوانی
مهدی رضوانی
محسن رضوانی

درباره سریال یوسف قم عزیز تایلند

مستند «یوسف قم عزیز تایلند» روایتی است از قم تا تایلند.گذری بر مسیر مسافرت «شیخ احمد» و تاثیراتی که این عالم برجسته بر روی مردم این نقطه از کره زمین گذاشته است.