سرقت بزرگ قرنThe Heist of the Century

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سرقت بزرگ  قرن

کارگردان: Ariel Winograd

103
فارسی
7.2
فیلم «سرقت بزرگ قرن» در سال ۲۰۰۶ اتفاق می افتد.گروهی از دزدهای حرفه ای به یکی از شعبه های بانک ریو در آرژانتین رفته و یکی از هوشمندانه ترین سرقت ها در تاریخ این کشور را ر...