پاپلی

Papeli

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پاپلی
مستند «پاپلی» درباره دختری به نام «زینب» است که با خانواده اش در روستایی در شمال کشور زندگی می کند. همه خواهران و برادرانش ازدواج کرده اند اما «زینب» با وجود خاستگاران زیاد، بخاطر پدر و مادرش به آن ها جواب منفی می دهد.

عوامل سازنده مستند پاپلی