پوستر فیلم  پاپلی

پاپلی

Papeli

مستندایرانی
.1ساعت و10دقیقه
مستند «پاپلی» درباره دختری به نام «زینب» است که با خانواده اش در روستایی در شمال کشور زندگی می کند. همه خواهران و برادرانش ازدواج کرده اند اما «زینب» ...

عوامل سازنده مستند پاپلی

درباره مستند پاپلی

مستند «پاپلی» درباره دختری به نام «زینب» است که با خانواده اش در روستایی در شمال کشور زندگی می کند. همه خواهران و برادرانش ازدواج کرده اند اما «زینب» با وجود خاستگاران زیاد، بخاطر پدر و مادرش به آن ها جواب منفی می دهد.