پوستر فیلم  پاپلی

پاپلی

مستندایرانی
.1ساعت و10دقیقه
مستند «پاپلی» درباره دختری به نام «زینب» است که با خانواده اش در روستایی در شمال کشور زندگی می کند. همه خواهران و برادرانش ازدواج کرده اند اما «زینب» با وجود خاستگاران زیاد، بخاطر پدر و مادرش به آن ها جواب منفی می دهد.

عوامل سازنده مستند پاپلی

خلاصه محتوا

مستند «پاپلی» درباره دختری به نام «زینب» است که با خانواده اش در روستایی در شمال کشور زندگی می کند. همه خواهران و برادرانش ازدواج کرده اند اما «زینب» با وجود خاستگاران زیاد، بخاطر پدر و مادرش به آن ها جواب منفی می دهد.