پوستر فیلم  قزل قیه

قزل قیه

مستندایرانی
.1ساعت و10دقیقه
مستند «قزل قیه» داستانی است از مردم شهر سریش آباد استان کردستان که با وجود معدن سنگ مرمر «قزل قیه» همچنان مشکلات شدید مالی و اقتصادی دارند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند قزل قیه

خلاصه محتوا

مستند «قزل قیه» داستانی است از مردم شهر سریش آباد استان کردستان که با وجود معدن سنگ مرمر «قزل قیه» همچنان مشکلات شدید مالی و اقتصادی دارند.