پوستر فیلم  قزل قیه

قزل قیه

Ghezel Ghie

مستندایرانی
.1ساعت و10دقیقه
مستند «قزل قیه» داستانی است از مردم شهر سریش آباد استان کردستان که با وجود معدن سنگ مرمر «قزل قیه» همچنان مشکلات شدید مالی و اقتصادی دارند.

تصاویر و جزییات مستند قزل قیه

 مستند قزل قیه
 مستند قزل قیه
 مستند قزل قیه
 مستند قزل قیه
 مستند قزل قیه

عوامل سازنده مستند قزل قیه

درباره مستند قزل قیه

مستند «قزل قیه» داستانی است از مردم شهر سریش آباد استان کردستان که با وجود معدن سنگ مرمر «قزل قیه» همچنان مشکلات شدید مالی و اقتصادی دارند.