پوستر فیلم  بچه و مرد

بچه و مرد

Baby And Man

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه «بچه و مرد» داستان مواجهه متفاوت یک نوجوان با بعضی عادات ناپسند شهروندان است.

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه بچه و مرد

 فیلم کوتاه بچه و مرد
 فیلم کوتاه بچه و مرد
 فیلم کوتاه بچه و مرد
 فیلم کوتاه بچه و مرد
 فیلم کوتاه بچه و مرد

بازیگران فیلم کوتاه بچه و مرد

عوامل سازنده فیلم کوتاه بچه و مرد

درباره فیلم کوتاه بچه و مرد

فیلم کوتاه «بچه و مرد» داستان مواجهه متفاوت یک نوجوان با بعضی عادات ناپسند شهروندان است.