پوستر فیلم  فارگو

فارگو

.1ساعت و19دقیقه
فیلم «فارگو» با استخدام دو جنایت ‌کار توسط یک فروشنده‌ ماشین برای گروگان‌ گرفتن زن خودش به انگیزه دریافت یک میلیون دلار از پدر زن ثروت‌ مندش آغاز می ‌شود. این جنایت به جنایت‌ های بعدی می‌ انجامد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم فارگو

Ethan CoenJoel Coen
Joel CoenEthan Coen
Joel CoenEthan Coen
Carter Burwell
Ethan CoenJoel Coen

خلاصه محتوا

فیلم «فارگو» با استخدام دو جنایت ‌کار توسط یک فروشنده‌ ماشین برای گروگان‌ گرفتن زن خودش به انگیزه دریافت یک میلیون دلار از پدر زن ثروت‌ مندش آغاز می ‌شود. این جنایت به جنایت‌ های بعدی می‌ انجامد.