پوستر فیلم  همشهری کین

همشهری کین

Citizen Kane

.1ساعت و26دقیقه
فیلم «همشهری کین» درباره درگذشت مأمور انتشارات است. خبرنگاران پس از درگذشت مأمور انتشارات «چارلز فاستر کین» برای کشف معنای حرف آخر وی تلاش می کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم همشهری کین

Orson Welles
Orson Welles
Bernard Herrmann
Robert Wise

درباره فیلم همشهری کین

فیلم «همشهری کین» درباره درگذشت مأمور انتشارات است. خبرنگاران پس از درگذشت مأمور انتشارات «چارلز فاستر کین» برای کشف معنای حرف آخر وی تلاش می کنند.