پوستر فیلم  2067

2067

.1ساعت و54دقیقه
فیلم «2067» داستان مردی است که برای جلوگیری از نابودی دنیا به آینده سفر می کند اما با مشکلات و اتفاقات زیادی روبرو می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم 2067

Seth Larney
Sean Lahiff

خلاصه محتوا

فیلم «2067» داستان مردی است که برای جلوگیری از نابودی دنیا به آینده سفر می کند اما با مشکلات و اتفاقات زیادی روبرو می شود.