پوستر فیلم  میراث نجف

میراث نجف

مستندایرانی
.22دقیقه
مستند «میراث نجف» روایت زندگی آیت ‌الله «میرسجادی» نوه آیت الله «سید ابوالحسن اصفهانی» و امام جماعت مسجد امام سجاد (ع) است. همچنین به شرح فضای اختناق در دهه 50 عراق، حوزه ‌های علمیه نجف، ایران و همچنین فضای دو کشور می پردازد.

عوامل سازنده مستند میراث نجف

خلاصه محتوا

مستند «میراث نجف» روایت زندگی آیت ‌الله «میرسجادی» نوه آیت الله «سید ابوالحسن اصفهانی» و امام جماعت مسجد امام سجاد (ع) است. همچنین به شرح فضای اختناق در دهه 50 عراق، حوزه ‌های علمیه نجف، ایران و همچنین فضای دو کشور می پردازد.