پوستر فیلم  میراث نجف

میراث نجف

Najaf Heritage

مستندایرانی
.22دقیقه
مستند «میراث نجف» روایت زندگی آیت ‌الله «میرسجادی» نوه آیت الله «سید ابوالحسن اصفهانی» و امام جماعت مسجد امام سجاد (ع) است. همچنین به شرح فضای اختناق ...

عوامل سازنده مستند میراث نجف

درباره مستند میراث نجف

مستند «میراث نجف» روایت زندگی آیت ‌الله «میرسجادی» نوه آیت الله «سید ابوالحسن اصفهانی» و امام جماعت مسجد امام سجاد (ع) است. همچنین به شرح فضای اختناق در دهه 50 عراق، حوزه ‌های علمیه نجف، ایران و همچنین فضای دو کشور می پردازد.