پوستر فیلم  تشییع بزرگ

تشییع بزرگ

Tashee Bozorg

مستندایرانی
.46دقیقه
مستند «تشییع بزرگ» روایتی از وداع باشکوه ملت ایران با پیکر امام خمینی «ره» از زبان خلبانان بالگرد حامل پیکر مطهر ایشان است.

عوامل سازنده مستند تشییع بزرگ

مصطفی فتاحی
مصطفی فتاحی

درباره مستند تشییع بزرگ

مستند «تشییع بزرگ» روایتی از وداع باشکوه ملت ایران با پیکر امام خمینی «ره» از زبان خلبانان بالگرد حامل پیکر مطهر ایشان است.