باشگاه شهرت
بستن
پوستر فیلم  باشگاه شهرت

باشگاه شهرت

Fame Club

مستندایرانی
.1ساعت و17دقیقه
مستند «باشگاه شهرت» روایتی از چگونگی به شهرت رسیدن افراد مشهور در زمان های مختلف را بررسی می کند و تاثیرهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی هر کد...

تصاویر و جزییات مستند باشگاه شهرت

عوامل سازنده مستند باشگاه شهرت

درباره مستند باشگاه شهرت

مستند «باشگاه شهرت» روایتی از چگونگی به شهرت رسیدن افراد مشهور در زمان های مختلف را بررسی می کند و تاثیرهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی هر کدام را در دوره های مختلف بر روی جامعه بررسی می کند.