باشگاه شهرت
بستن

باشگاه شهرتFame Club

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  باشگاه شهرت
پیش نمایش

محصولایران
مستند «باشگاه شهرت» روایتی از چگونگی به شهرت رسیدن افراد مشهور در زمان های مختلف را بررسی می کند و تاثیرهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی هر کدام را در دوره های مخ...
یاسر فریادرس