دستیابی به موفقیت
بستن
پوستر فیلم  دستیابی به موفقیت

دستیابی به موفقیت

.1ساعت و50دقیقه
فیلم «دستیابی به موفقیت» بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده و درباره‌ خانواده‌ «اسمیت» است. پسر نوجوان و 14 ساله آن ها در دریاچه ای یخی همراه دوستانش مشغول بازی بود که ناگهان حادثه ای برایش رخ می دهد. حالا مادر است و دعای مادرانه اش که به کمک پسرش می رود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دستیابی به موفقیت

Roxann Dawson
DeVon Franklin
Marcelo Zarvos
Maysie Hoy

خلاصه محتوا

فیلم «دستیابی به موفقیت» بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده و درباره‌ خانواده‌ «اسمیت» است. پسر نوجوان و 14 ساله آن ها در دریاچه ای یخی همراه دوستانش مشغول بازی بود که ناگهان حادثه ای برایش رخ می دهد. حالا مادر است و دعای مادرانه اش که به کمک پسرش می رود.