ناموجود

نازنینNazanin

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  نازنین

کارگردان: مهدی گلستانه

محصولایران
فیلم به زندگی جوانانی می پردازد که به دلیل رکود اقتصادی و توقف کار کارخانه ها در شهر های خود به تهران مراجعه کرده اند...
فیلم‌های پیشنهادی