پوستر فیلم  حسین کیست

حسین کیست

Hossein Kist

مستندایرانی
.23دقیقه
مستند«حسین کیست» داستان پیاده روی اربعین در مسیرهای مختلف روایت می شود که با زائران پیاده امام حسین (ع) درباره انگیزه‌ ها و علت حضورشان در این رویداد ...

عوامل سازنده مستند حسین کیست

محمدهادی نعمتی
محمدهادی نعمتی
علیرضا عبدی
سینا پرتوی

درباره مستند حسین کیست

مستند«حسین کیست» داستان پیاده روی اربعین در مسیرهای مختلف روایت می شود که با زائران پیاده امام حسین (ع) درباره انگیزه‌ ها و علت حضورشان در این رویداد فرهنگی و مذهبی گفت وگو می ‌شود.