به نام خلق
بستن
پوستر فیلم  به نام خلق

به نام خلق

سریالایرانی
.31دقیقه
مجموعه «به نام خلق» به روایت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکل گیری تاکنون می پردازد. در ادامه نحوه شکل گیری فعالیت های قبل و بعد از انقلاب اسلامی و فعالیت های حال حاضر این گروهک تروریستی را به تصویر می کشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال به نام خلق

ایمان گودرزی
ایمان گودرزی
کوروش نمازی

خلاصه محتوا

مجموعه «به نام خلق» به روایت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکل گیری تاکنون می پردازد. در ادامه نحوه شکل گیری فعالیت های قبل و بعد از انقلاب اسلامی و فعالیت های حال حاضر این گروهک تروریستی را به تصویر می کشد.