پوستر فیلم  زن شگفت انگیز 1984

زن شگفت انگیز 1984

.2ساعت و15دقیقه
فیلم «زن شگفت انگیز 1984» درباره زنی با قدرت های ابر قهرمانی است که در این سری، با یک سنگ جادویی روبه رو می شود که آرزوهای انسان ها را تبدیل به واقعیت کرده و همین باعث می شود زنجیره انسانی موجود در هستی را دچار اختلال کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم زن شگفت انگیز 1984

Patty Jenkins
Hans Zimmer
Richard Pearson

خلاصه محتوا

فیلم «زن شگفت انگیز 1984» درباره زنی با قدرت های ابر قهرمانی است که در این سری، با یک سنگ جادویی روبه رو می شود که آرزوهای انسان ها را تبدیل به واقعیت کرده و همین باعث می شود زنجیره انسانی موجود در هستی را دچار اختلال کند.