خانه دوشیزه پرگرین برای بچه های عجیب
بستن
پوستر فیلم  خانه دوشیزه پرگرین برای بچه های عجیب

خانه دوشیزه پرگرین برای بچه های عجیب

.2ساعت
فیلم «خانه دوشیزه پرگرین برای بچه های عجیب» داستان یک نوجوان 16 ساله به نام «ژاکوب پورتمن» است که یک پناهگاه سری در یک جزیره کشف می کند. در آن جا، کودکان غیرعادی که دارای توانایی های خاصی هستند، نگهداری می شوند. «ژاکوب» قصد دارد با افراد ساکن در این جزیره آشنا شود ولی اتفاقات عجیبی رخ می دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم خانه دوشیزه پرگرین برای بچه های عجیب

عوامل سازنده فیلم خانه دوشیزه پرگرین برای بچه های عجیب

Tim Burton
Peter CherninJenno Topping
Chris Lebenzon

خلاصه محتوا

فیلم «خانه دوشیزه پرگرین برای بچه های عجیب» داستان یک نوجوان 16 ساله به نام «ژاکوب پورتمن» است که یک پناهگاه سری در یک جزیره کشف می کند. در آن جا، کودکان غیرعادی که دارای توانایی های خاصی هستند، نگهداری می شوند. «ژاکوب» قصد دارد با افراد ساکن در این جزیره آشنا شود ولی اتفاقات عجیبی رخ می دهد.