پوستر فیلم  ارباب حلقه‌ ها: یاران حلقه

ارباب حلقه‌ ها: یاران حلقه

.2ساعت و48دقیقه
فیلم «ارباب حلقه ها: یاران حلقه» داستان حلقه قدرتی است که موجود شروری به نام «سائرون» به دنبال آن است تا بتواند به وسیله آن قدرت خود را بازیافته و بر جهان حکمرانی کند. اما «یاران حلقه» به دنبال راهی برای نابودی این حلقه منحوس هستند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم ارباب حلقه‌ ها: یاران حلقه

عوامل سازنده فیلم ارباب حلقه‌ ها: یاران حلقه

Peter Jackson
Peter JacksonBarrie M. Osborne
Howard Shore
John Gilbert

خلاصه محتوا

فیلم «ارباب حلقه ها: یاران حلقه» داستان حلقه قدرتی است که موجود شروری به نام «سائرون» به دنبال آن است تا بتواند به وسیله آن قدرت خود را بازیافته و بر جهان حکمرانی کند. اما «یاران حلقه» به دنبال راهی برای نابودی این حلقه منحوس هستند.