ناموجود

دل نمک‏Delnamak‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  دل نمک

کارگردان: امیر قویدل

محصولایران
سيف نماينده ی مالك نمكزاری است كه سرپرستی گروهی كارگر را بر عهده دارد. او كه تصور می كند پدرش به دست كارگران كشته شده است آن ها را آزار می دهد. ايوب، پيرمردی عارف مسلك،‌ كارگران را از مقابله با سيف منع می كند و بر آن است تا واقعيت را برای سيف روشن كند. سيف از كارگران دوری می كند،‌ اما با شهادت مردی كه ناظر قتل پدرش بوده و با راهنمايی محمد كاظم عاشق بر ضد خان سر به شورش بر می دارد.
فیلم‌های پیشنهادی