پوستر فیلم  اخلاقتو خوب کن

اخلاقتو خوب کن

Mind Your Manners

فیلمایرانی
.1ساعت و18دقیقه
فیلم «اخلاقتو خوب کن» فرشته ای وظیفه دارد انسان ها را به دنیای دیگری بفرستد، اما در انجام ماموریتی دچار اشتباه می‌ شود و یک نفر که به آن دنیا فرستاده ...

عوامل سازنده فیلم اخلاقتو خوب کن

درباره فیلم اخلاقتو خوب کن

فیلم «اخلاقتو خوب کن» فرشته ای وظیفه دارد انسان ها را به دنیای دیگری بفرستد، اما در انجام ماموریتی دچار اشتباه می‌ شود و یک نفر که به آن دنیا فرستاده برگشت می‌ خورد در حالی که این نفر برای انجام ماموریتی به این دنیا بازگشته است.