پوستر فیلم  گرم شده

گرم شده

Preheated

انیمیشنآمریکایی
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «گرم شده» درباره پسری است که می خواهد برای پدرش کیک تولد درست کند. اما زمانی که مایع آزمایشگاهی پدر به روی دست او می ریزد این کار فاجعه ...

عوامل سازنده انیمیشن گرم شده

Sarah HeinzLuke Snedecor
Paul Heinz

درباره انیمیشن گرم شده

انیمیشن کوتاه «گرم شده» درباره پسری است که می خواهد برای پدرش کیک تولد درست کند. اما زمانی که مایع آزمایشگاهی پدر به روی دست او می ریزد این کار فاجعه بار می شود.