کمی نزدیک ‌تر
بستن
پوستر فیلم  کمی نزدیک ‌تر

کمی نزدیک ‌تر

مستندایرانی
.21دقیقه
مستند «کمی نزدیک تر» روایتی از حضور گروه جهادی «مهر کوثر» در یکی از روستا های استان همدان است. در این مستند سعی شده است تا دغدغه های فرهنگی و عمرانی روستاییان و مشکلاتی که با آن ها درگیر هستند به نمایش گذاشته شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند کمی نزدیک ‌تر

علی شفیعی
علی شیرزادیان

خلاصه محتوا

مستند «کمی نزدیک تر» روایتی از حضور گروه جهادی «مهر کوثر» در یکی از روستا های استان همدان است. در این مستند سعی شده است تا دغدغه های فرهنگی و عمرانی روستاییان و مشکلاتی که با آن ها درگیر هستند به نمایش گذاشته شود.