کمی نزدیک ‌تر
بستن
پوستر فیلم  کمی نزدیک ‌تر

کمی نزدیک ‌تر

A Little Closer

مستندایرانی
.21دقیقه
مستند «کمی نزدیک تر» روایتی از حضور گروه جهادی «مهر کوثر» در یکی از روستا های استان همدان است. در این مستند سعی شده است تا دغدغه های فرهنگی و عمرانی ر...

تصاویر و جزییات مستند کمی نزدیک ‌تر

 مستند کمی نزدیک ‌تر
 مستند کمی نزدیک ‌تر
 مستند کمی نزدیک ‌تر
 مستند کمی نزدیک ‌تر

عوامل سازنده مستند کمی نزدیک ‌تر

علی شفیعی
علی شیرزادیان

درباره مستند کمی نزدیک ‌تر

مستند «کمی نزدیک تر» روایتی از حضور گروه جهادی «مهر کوثر» در یکی از روستا های استان همدان است. در این مستند سعی شده است تا دغدغه های فرهنگی و عمرانی روستاییان و مشکلاتی که با آن ها درگیر هستند به نمایش گذاشته شود.