پوستر فیلم  قطار بی نهایت

قطار بی نهایت

.11دقیقه
انیمیشن سریالی «قطار بی نهایت» درباره دختر کوچک سیزده ساله ای به نام «تولیپ» است که سوار یک قطار پر رمز و رازی می شود. هرکدام از واگن ها به جهان منحصر به فردی راه دارد که تولیپ می تواند به آن ها سفر کند، اما او ماموریت اصلی دیگری دارد و آن هم پیدا کردن واگنی که او را به خانه برساند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال قطار بی نهایت

Keith Mack
Morgan Z Whirledge
Dan ReevesBobby Gibis

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «قطار بی نهایت» درباره دختر کوچک سیزده ساله ای به نام «تولیپ» است که سوار یک قطار پر رمز و رازی می شود. هرکدام از واگن ها به جهان منحصر به فردی راه دارد که تولیپ می تواند به آن ها سفر کند، اما او ماموریت اصلی دیگری دارد و آن هم پیدا کردن واگنی که او را به خانه برساند.