هشتمین دقیقهThe Eighth Minute

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  هشتمین دقیقه

محصولایران
مستند «هشتمین دقیقه» به بررسی جنایت دولت آمریکا توسط «ناو وینسس» به «ایرباس ایرانی 655» در سال 67 که منجر به کشته شدن 290 مسافر و خدمه این پرواز شد از زبان آمریکایی ‌ها و...