شاهیرShahir

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شاهیر

کارگردان: محمدحسین صفری

محصولایران
مستند «شاهیر» روایت شاعران ترکمن استان گلستان از ادبیات ترکمن و تاثیر اشعار شاعران بزرگ آن منطقه از جمله «مختومعلی» بر مردم ترکمن است.
عباس صلحی
پرواز همای