پوستر فیلم  روز هشتاد و چهارم

روز هشتاد و چهارم

Eighty-Fourth Day

مستندایرانی
.42دقیقه
مستند «روز هشتاد و چهارم» درباره پسری به نام «وسام رضا» است. پس از محاصره کامل شهر «آمرلی» در عراق توسط گروه داعش در سال ۲۰۱۴، «وسام رضا» مانند دیگر م...

عوامل سازنده مستند روز هشتاد و چهارم

درباره مستند روز هشتاد و چهارم

مستند «روز هشتاد و چهارم» درباره پسری به نام «وسام رضا» است. پس از محاصره کامل شهر «آمرلی» در عراق توسط گروه داعش در سال ۲۰۱۴، «وسام رضا» مانند دیگر مردم شهر سلاح بدست گرفته و به دفاع از شهر می پردازد.