ناموجود

ارنست به مدرسه می رودErnest Goes to School

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ارنست به مدرسه می رود

کارگردان: Coke Sams

داستان نظافتچی دبیرستانی به نام ارنست پی وُرِل است. مدیر دبیرستان با نماینده هیأت امناء تصمیم می‌گیرند که داشتن دیپلم برای تمامی کارکنان الزامی است اما...
فیلم‌های پیشنهادی