پوستر فیلم  لگو قهرمان کارخانه ای: شورش نیروهای تازه

لگو قهرمان کارخانه ای: شورش نیروهای تازه

Lego Hero Factory: Rise Of The Rookies

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و26دقیقه
انیمیشن «لگو قهرمان کارخانه ای شورش نیروهای تازه» درباره یک کارخانه قهرمان سازی است. در این کارخانه یک تیم تازه کار اختصاص داده شده است تا تمرینات خود...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن لگو قهرمان کارخانه ای: شورش نیروهای تازه

Mark Baldo
Joshua WexlerKristy Scanlan
Sean Catherine Derek
David WurstEric Wurst

درباره انیمیشن لگو قهرمان کارخانه ای: شورش نیروهای تازه

انیمیشن «لگو قهرمان کارخانه ای شورش نیروهای تازه» درباره یک کارخانه قهرمان سازی است. در این کارخانه یک تیم تازه کار اختصاص داده شده است تا تمرینات خود را با «استورمر» و خدمه خود به پایان برساند اما شخصی از گذشته استورمر در تلاش است تا کارخانه قهرمانان و استورمر را از بین ببرد.