پوستر فیلم  پیله شیرین

پیله شیرین

انیمیشنفرانسه ای
.5دقیقه
انیمیشن کوتاه «پیله شیرین» درباره کرم ابریشم است که با کمک دوستانش می خواهد پروانه شود.

عوامل سازنده انیمیشن پیله شیرین

Anthony Juret

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «پیله شیرین» درباره کرم ابریشم است که با کمک دوستانش می خواهد پروانه شود.