پیله شیرینSweet Cocoon

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پیله شیرین

محصولفرانسه
انیمیشن کوتاه «پیله شیرین» درباره کرم ابریشم است که با کمک دوستانش می خواهد پروانه شود.
Anthony Juret