پیله شیرینSweet Cocoon

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پیله شیرین

محصولفرانسه
انیمیشن کوتاه «پیله شیرین» درباره کرم ابریشم است که با کمک دوستانش می خواهد پروانه شود.
Anthony Juret
فیلم‌های پیشنهادی