کارآگاه گجتInspector Gadget

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کارآگاه گجت
انیمیشن سریالی «کارآگاه گجت» درباره رباتی به همین نام است. وقتی دکتر «کلاو» باز می گردد، بازرس گجت از بازنشستگی بیرون می آید تا او را دوباره شکست دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر