پول و پورن
بستن
پوستر فیلم  پول و پورن

پول و پورن

Money And Porn

مستندایرانی
.50دقیقه
مستند «پول و پورن» روایتی است از باند مخوف قاچاق دختران در ایران که به صورت زیرزمینی فعالیت دارند. مستند پول و پورن «واکاوی» باند قاچاق دختران ایرانی ...

تصاویر و جزییات مستند پول و پورن

 مستند پول و پورن
 مستند پول و پورن
 مستند پول و پورن
 مستند پول و پورن

عوامل سازنده مستند پول و پورن

مهدی نقویان
مرکز مستند سوره
مهدی نقویان

درباره مستند پول و پورن

مستند «پول و پورن» روایتی است از باند مخوف قاچاق دختران در ایران که به صورت زیرزمینی فعالیت دارند. مستند پول و پورن «واکاوی» باند قاچاق دختران ایرانی با سرکردگی فردی با نام مستعار «الکس» که در اردیبهشت 99 دستگیر شده است می باشد. ماجرای یک پرونده امنیتی مرموز و مهم از نفوذ آن ها به ایران و قاچاق دختران ایرانی است.