بازی انگلیسی
بستن

بازی انگلیسیThe English Game

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بازی انگلیسی
پیش نمایش

محصولانگلیس
43
فارسی
سریال «بازی انگلیسی» داستان اختراع فوتبال را روایت می کند و این که چگونه به سرعت این بازی افزایش یافت و با عبور از تقسیمات طبقاتی به محبوب ترین بازی جهان تبدیل شد.
Rhonda Smith
Harry Escott
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر