بازی انگلیسی
بستن
پوستر فیلم  بازی انگلیسی

بازی انگلیسی

سریالانگلیسی
.43دقیقه
سریال «بازی انگلیسی» داستان اختراع فوتبال را روایت می کند و این که چگونه به سرعت این بازی افزایش یافت و با عبور از تقسیمات طبقاتی به محبوب ترین بازی جهان تبدیل شد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال بازی انگلیسی

Rhonda Smith
Harry Escott

خلاصه محتوا

سریال «بازی انگلیسی» داستان اختراع فوتبال را روایت می کند و این که چگونه به سرعت این بازی افزایش یافت و با عبور از تقسیمات طبقاتی به محبوب ترین بازی جهان تبدیل شد.