بازی انگلیسی
بستن
پوستر فیلم  بازی انگلیسی

بازی انگلیسی

The English Game

سریالانگلیسی
.42دقیقه
سریال «بازی انگلیسی» داستان اختراع فوتبال را روایت می کند و این که چگونه به سرعت این بازی افزایش یافت و با عبور از تقسیمات طبقاتی به محبوب ترین بازی ج...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال بازی انگلیسی

 سریال بازی انگلیسی
 سریال بازی انگلیسی
 سریال بازی انگلیسی
 سریال بازی انگلیسی

عوامل سازنده سریال بازی انگلیسی

درباره سریال بازی انگلیسی

سریال «بازی انگلیسی» داستان اختراع فوتبال را روایت می کند و این که چگونه به سرعت این بازی افزایش یافت و با عبور از تقسیمات طبقاتی به محبوب ترین بازی جهان تبدیل شد.