شهر موش هاCity of Mice

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شهر موش ها
یک گربه سیاه که موش‌ها «اسمشو نبر» صدایش می زنند، به «شهر موش‌ ها» حمله می‌ کند. به همین خاطر، موش‌ ها تصمیم به تغییر شهر خود می گیرند. قرار می‌شود والدینشان از راه سخت و کوتاه بروند تا شهر را برای حضورشان آماده کنند و بچه‌ها با معلم خود و آشپزباشی از راه آسان بروند.
فیلم‌های پیشنهادی