شهر موش هاShahre Mooshha

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شهر موش ها
فیلم «شهر موش ها» ماجرای یک شهر پر از موش که قرار مورد حمله یک «گربه» سیاه قرار بگیره به همین خاطر، موش‌ ها تصمیم می گیرند که به یک شهر جدید برن. والدینشون از راه سخت و کوتاه حرکت می کنند تا شهر را برای حضور بچه ها و آقا معلم و آشپزباشی آماده کنند که دارن از راه جنگلی میان.